077.07/3 - wolne
pow. apartamentu: 60.57 m2
7.06/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
7.05/3 - wolne
pow. apartamentu: 65.31 m2
7.04/3 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
7.02/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
7.01/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2