033.11/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
3.10/2 - wolne
pow. apartamentu: 50.16 m2
3.09/3 - wolne
pow. apartamentu: 62.86 m2
3.08/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
3.07/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
3.06/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
3.05/2 - wolne
pow. apartamentu: 54.87 m2
3.03, 3.04/4 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
3.02/2 - wolne
pow. apartamentu: 44.98 m2
3.01/2 - wolne
pow. apartamentu: 48.39 m2