1616.02/4 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
16.04/3 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
16.03/4 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
16.01/4 - sprzedane
pow. apartamentu: m2