1414.07/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
14.06/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
14.05/3 - rezerwacja
pow. apartamentu: 65.83 m2
14.04/3 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
14.03/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
14.02/2 - sprzedane
pow. apartamentu: m2
14.01/2 - wolne
pow. apartamentu: m2